2.4m

9.4

Tuyệt Vời nuôi nó ngay

5.3
Điểm trung bình

#003 Mega Venusaur

Pokemon Mega Venusaur là cấp tiến hóa cuối cùng của chủng loại Pokemon này. Điều kiện để tiến hóa lên cấp độ này không phụ thuộc vào Level như các cấp...[Chi tiết]

Lost Password

error: Content is protected by DCMA .COM !!