0.7m

8.6

Tuyệt

10
Điểm trung bình

#001 – Bulbasaur

Bulbasaur thường hay ngủ giữa trời nắng. Có những hạt mầm ở trên lưng, những lúc hấp thu ánh sáng mặt trời, sẽ bắt đầu lớn hơn rất nhiều

Lost Password

error: Content is protected by DCMA .COM !!